Лице за заштиту података о личности

Лице за заштиту података о личности,

Слађана Аксић

osdrugovac@gmail.com

026 721114