Запослени

 ДИРЕКТОР ШКОЛЕ – МИРЈАНА ЖИВАНИЋ

Секретар школе – Слађана Аксић
Педагог школе – Сузана  Жикић
Библиотекар – Нинослава Стојановић Јанковић

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

Српски језик – Весна Крчмаревић

Енглески језик – Гордана Станковић

Данијела Живковић/Милош Пирковић

Ликовна култура – Славица Каноти Младеновић

Музичка култура – Тања Ристић

Историја – Марија Ристић

Географија – Марија Ристић

Физика – Драгана Станимировић

Математика – Стојанка Гавриловић

Биологија – Оливер Миљковић, Бобан Јанковић

Хемија – Јелена Станковић

Техника и технологија  –  Оливера Јовановски,  Маријана Јурић

Физичко и здравствено васпитање  –  Милена Субашић

Француски језик – Мирјана Срећковић

Верска настава – Горан Кордић

Информатика и рачунарство –  Маријана Јурић, Стојанка Гавриловић

РАЗРЕДНА НАСТАВА

Суводол – Верица Радовановић

Драгана Петковић

Бадљевица – Ратомирка Дукић

Друговац – Љиљана Јовановић

Живославка Ђорђевић

Снежана Ружић

Мирјана Митровић

 Одељење за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом

Милица Рашковић

ПОМОЋНО ОСОБЉЕ

Ложач – Александар Радојковић

Куварица – Весна Пантић

Помоћни радници – Дракче Нешић

Емилија Ђуричић

Славица Ђорђевић

Весна Живојиновић

Јасмина Ивковић