Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа

 

 

Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа

 

 

Предавачи МУП-а  су ученицима  четвртог и шестог разреда из матичне школе у Друговцу и подручних школа у Суводолу и Бадљевици представили у виду презентације веома занимљивим садржај о безбедности  коришћења  интернета.

 

Ученици су упознати са појмом , правилима понашања  приликом коришћења интернета. Ученици су едуковани како да се заштите од „предатора “, као и коме треба да се обрате када се нађу у неприлици.

Важно је да схвате да не треба да остављају личне податке , ни фотографије, као и да буду обазриви приликом састављања лозинке.

Ученици су упознати са врстама друштвених мрежа, профилима и правилима приватности .

Корисни  сајтови: www.kliknibezbedno.rs  , www.pametnoibezbedno.gov.rs

www.netpatrola.rs, www.mup.rs

Предавање је било корисно и прилагођено узрасту ученика.

 

Библиотекар школе :

Нинослава Стојановић Јанковић

 

 

Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа