Закон о основама система образовања и васпитања

Закон о основама система образовања и васпитања

Закон је објављен у „Службеном гласнику РС“, бр.72/2009 и 52/2011

Закон о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања

Закон је објављен у „Службеном гласнику РС“, бр. 55/2013