Ученички парламент

План рада Ученичког парламента за школску 2013/2014. годину

                 Месец                Активности         Носиоци активности
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕПТЕМБАР – ОКТОБАР

 

–        Конституисање Ученичког парламента у новој школској години (избор председника, заменика, записничара; усвајање пословника о раду Ученичког парламента);

 

–        Израда програма о раду Парламента;

 

–        Припрема нове активности у школи, Дана Отворених врата

(Ћаскање са директором)

 

–        Израда паноа са одговарајућим наставним садржајима и уређење учионица;

 

–        Организација једнодневног излета и обиласка значајних културно-историјских споменика у Смедереву

 

–        Припрема и организација такмичења Ја имам таленат

 

–        Акција Мисли зелено

(уређење зелених површина, сађење

цвећа у школи и око ње)

 

–        Посета привредно-туристичкој манифестацији Смедеревска јесен

 

–        Активности у току Дечје недеље;

 

–        Наставник-координатор рада Ученичког парламента, чланови Парламента

 

 

 

 

 

–        Чланови Парламента

 

 

–        Чланови Парламента, Управа школе

 

 

 

 

–        Чланови Парламента,

представници одељенских заједница

 

 

–        Чланови Парламента,

представници одељенских заједница

 

 

 

–        Чланови Парламента,

одељенске заједнице

 

 

–        Чланови Парламента,

представници одељенских заједница

 

 

–        Чланови Парламента, представници одељенских заједница

 

 

̶      Чланови Парламента,

представници одељенских заједница

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОВЕМБАР – ДЕЦЕМБАР

 

–        Учествовање у раду градског Ученичког парламента;

 

–        Помоћ тиму за спровођење активности везане за безбедност ученика;

 

–        Припрема трибине о вршњачком насиљу;

 

 

–        Посета Народној библиотеци Смедерево;

 

 

–        Организовање књижевне вечери Лепота у речима

 

–        Учествовање у активностима за избор најлепше учионице;

 

̶     Припрема хуманитарне

акције Хуманост на     

            делу;

 

–        Припрема пакетића за најсиромашније ученике школе;

 

–        Организовање новогодишње прославе

 

 

–        Председник Ученичког парламента

 

 

–        Чланови Парламента, представници одељенских заједница

 

 

–        Чланови Парламента, представници одељенских заједница

 

–        Чланови парламента, представници одељенских заједница

 

–        Чланови Парламента, чланови драмско-рецитаторске секције

 

–        Чланови Парламента, представници одељенских заједница

 

–        Чланови Парламента, одељенске заједнице

 

 

–        Чланови Парламента, одељенске заједнице

 

 

–        Чланови Парламента, одељенске заједнице, Управа школе

 

 

 

 

 

 

 

ЈАНУАР – ФЕБРУАР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЈАНУАР – ФЕБРУАР

 

–        Анализа Извештаја о раду Парламента у првом полугодишту;

 

–        Координирање са радом секција поводом обележавања Дана Светог Саве;

 

–        Организација чишћења снега у селу;

 

 

̶       Обележавање Дана

заљубљених;

 

 

 

 

–        Анализа актуелне проблематике у школском животу;

 

–        Учествовање у раду градског Ученичког парламента;

 

 

 

–        Чланови Парламента, наставник

 

 

–        Чланови Парламента, чланови драмско-рецитаторске секције и новинарске секције

 

–        Представници одељенских заједница

 

 

̶      Чланови Парламента,

одељенске заједнице,

чланови драмско-

рецитаторске и

новинарске секције

 

̶      Чланови Парламента,

представници одељенских заједница

 

–        Председник Ученичког парламента

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАРТ – АПРИЛ

 

–        Организација дебате (тема по избору ученика);

 

–        Анкетирање ученика о међуљудским односима у школи

 

–        Анализа актуелне проблематике у школском животу;

 

–        Посета биоскопској пројекцији или манифестацији „Нушићеви дани“;

 

–        Посета лекара школи и разговор о сексуалном сазревању, полним преносивим болестима и њиховој превенцији;

 

–        Припрема активности за обележавање Дана школе

 

 

–        Чланови Парламента, одељенске заједнице

 

 

–        Чланови Парламента, представници одељенских заједница

 

–        Чланови Парламента, ученици

 

 

–        Чланови Парламента, представници одељенских заједница

 

 

–        Чланови Парламента, ученици, лекари Здравственог центра „Свети Лука“

 

 

–        Чланови Парламента, представници одељенских заједница, секција, Управа

школе

 

 

 

 

 

 

 

 

МАЈ – ЈУН

 

–        Учествовање у активностима поводом Дана школе;

 

 

 

 

–        Учествовање у организацији матурске вечери за осми разред;

 

–        Анализа остварености годишњег плана рада

 

 

–        Чланови Парламента, представници одељенских заједница, чланови драмско-рецитаторске и новинарске секције

 

–        Чланови Парламента, одељенска заједница осмог разреда

 

–        Чланови Парламента, наставник-координатор рада Парламента