Занимљивости из ученичког живота

У оквиру ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ  (од 6.10.-12.10.2014.год.) су предвођене следеће активности:

– позоришна представа (одломци):Поп Ћира и поп   Спира ,Милан и Марица,Доживљаји Николетине Бурсаћа 7.10. са почетком у 12.45

–        замена улога ученика и наставника

–        спортска недеља и јесењи крос

–        дан отворених врата за посету родитеља часовима (четвртак 9.10.2014.год.)

–        израда накита на часу домаћинства 7.разред

–        систематски преглед  7.и 8.раз.  8.10.2014.год.

–        систематски преглед 3.раз. у 11.45.(8.10.2014.год.)

–        час уприроди –нижи разреди

–        излет по селу-нижи разреди