Дечја недеља школска 2017/18

Поводом Дечје недеље која се у целом свету одржава од 02.10 до 08.10.2017 год. било је различитих активности како замене улоге наставника и ученика, разних експеримената у природним наукама, спортских активности, дечје представе, турнира, излета у природи, предавања саобраћајне полиције о безбедности у саобраћају….